AIRPORT

Kassettbørstesystem for flyplasser med fokus på sikkerhet og tilgjengelighet

Å vedlikeholde kapasiteten og redusere forsinkelser til et minimum under dårlige værforhold vil være en forutsetning for fremtidens flyplasser. 

SIB har konstruert og utviklet det kassettbørstesystemet som i dag brukes på de fleste av verdens store flyplasser. De ideene som en gang formet SIBs produkter har fått stor spredning, og mange produsenter tilbyr produkter som i utgangspunktet er basert på SIBs tanker.

Det har gitt SIB en fremskutt posisjon på et globalt marked. Førti års erfaring med å holde flyplasser åpne og frie for snø, is og FOD samt en inngående kunnskap om de stedene hvor vinterklimaet er hardest, har styrket SIBs evne til å utvikle og produsere utstyr for å holde rullebanen åpen. Det startet med snøbørster, og omfatter i dag et bredere sortiment, med samme grunnleggende ambisjon:
Runway open ®.

Runway open

Å holde rullebanen åpen under alle forhold er et spørsmål om trygghet.
En nøyaktig kontakt mellom børsten og underlaget er den avgjørende faktoren for best resultat, når maskinene sveiper frem over banen.
Muligheten til å skape nødvendig friksjon på banen er avgjørende for sikker start og landing. SIB leverer kassettbørster på regelmessig basis til noen av verdens mest utsatte flyplasser – der kulde, snø og is skaper et krevende miljø på flyplassen.

airport brushes   |   runway brushes   |   sweeper brushes

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.