FOD*Boss – en optimal FOD-løsning

FOD*Boss sikrer at flyplassens manøvreringsområde og oppstillingsplasser er frie for FOD. Systemet kan brukes sammen med standardkjøretøy, og kommer til i områder som ellers er vanskelig tilgjengelig med en vanlig sope- og blåsemaskin.

FOD-håndtering

Foreign Object Debris (FOD) kan føre til alvorlige konsekvenser, og i verste fall til havari. Med hjelp av FOD*Boss skaper man et systematisk system for å samle opp FOD. Den samler opp alle typer FOD, uavhengig av om det dreier seg om magnetiske partikler eller om det er stein og grus.

FOD*Boss

FOD*Boss samler opp alle typer FOD.  Den finnes i bredder på 2,4 m, 4,8 m eller 7,3 m. FOD*BOSS fungerer i hastigheter på opp til 60 km/h. Den er i tillegg et miljøvennlig alternativ da den ikke genererer utslipp sammenlignet med for eksempel en elektromagnetvogn.

 Den kan pakkes sammen, og får plass i bagasjerommet på et standardkjøretøy.

Plassdemonstrasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon og timeavtale for demonstrasjon ute på anlegget ditt.

FOD*Boss

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.