Koncernen Lagercrantz Group

SIB Products ingår i den börsnoterade teknikkoncernen Lagercrantz Group AB (publ).

Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 70-tal bolag. Varje bolag är orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 

Lagercrantz Group är verksamt i nio länder i Europa samt i Indien, Kina och USA. Koncernen har omkring 1300 anställda och omsätter cirka 3,4 miljarder kronor. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Verksamheten är organiserad i fyra divisioner:

  • Electronics erbjuder specialprodukter inom inbyggnadselektronik, bildskärmar, ljus och IoT.
  • Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter, kablage samt system för nödutrymning.
  • Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, styr- och reglerteknik samt digital överföringsteknik.
  • Niche Products erbjuder produkter inom tillverkning och portionering av livsmedel, materialtransport, inredning till arbetsplatsen, butiken eller lagret, specialdörrar i plast, snöröjning och renhållning av landningsbanor samt galvaniserad stålwire till vägar, stolpar och jordbruk.

Verksamheten är decentraliserad, och varje dotterbolag styrs mot tydliga mål. Decentraliseringen medför en hög grad av självständighet, med ansvar och frihet för varje dotterbolagsledning och affärsbeslut nära kunder och marknad. Gemensamt för verksamheterna är bland annat en kvalificerad teknisk försäljning och att försäljningen sker till andra företag – ”business-to-business”. Varje dotterbolag eftersträvar en ledande position på en avgränsad marknad – en nisch.
 

Lagercrantz Group är verksamt i nio länder i norra Europa samt i Indien, Kina och USA.

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.