loading...

SIB Products utvecklar, tillverkar och erbjuder specialgjorda borstar i stål och plast för snöröjning av flygplatser och järnvägar samt för materialbearbetning och maskinkonstruktion inom verkstadsindustrin.

Försäljningen präglas av ett nära samarbete med kunden där en hög kundanpassning leder till ett stort värdeskapande i kundens verksamhet.

Svensk kvalitet
sedan 1955


SIB Products tillverkning sker i den svenska industriorten Västerås.
  

Join our webinar:

https://lnkd.in/dvcNwFme

Topics:
- Bioplastic from renewable raw material
- Bioplastic as a replacement in airport operations
- Sustainable Aviation
- Smaller airports impact on the future aviation business

2020-01-21
Isavia väljer SIB som leverantör av kassettborstar.
 

Isavia som är den nationella flygplatsoperatören på Island har valt SIB som ensam leverantör av kassettborstar till Islands flygplatser. Under hösten gemoförde Isavia en upphandling för kassettborstar till sina flygplatser. Upphandlingen har  utmynnat i ett flerårigt avtal och innebär att SIB kommer vara den leverantör som förser Isavias flygplatser med kassettborstar för lång tid framöver.

Läs mer under nyheter.

2019-11-27
SIB är bemannat under jul och nyår 23/12-7/1 men tänk på att det finns begränsningar vad gäller transporter. Se därför till att lägga era beställningar i tid för att säkra er leverans under denna period.

2019-10-04
SIB ökar produktionskapaciteten och skapar nya möjligheter kring hållbarhet på flygplatser.

Tack vare de senaste årens ökade orderingång har SIB valt att möta efterfrågan på våra kassettborstar med ytterligare en produktionslinje.

Den nya produktionslinjen innebär att vi i större utsträckning kan anpassa kassettborstarna efter kunder och marknader som har specifika önskemål och krav. Samtidigt innehåller den ny teknik vilket gör att vi kan öka kvalitén och därmed flygsäkerheten. Produktionslinjen är egendesignad med hållbarhet i fokus och möjliggör ett helt nytt framtida försörjningskoncept. Mera information om hur detta nya koncept är uppbyggt återkommer vi med. 

Numera körs fyra produktionslinjer parallellt för att producera kassettborstar. Produktionen pågår i flera skift. Genom tillskottet av ytterligare en produktionslinje får vi en produktionskapacitet på en bra bit över 400 000 kassettborstar per år. Utöver detta får vi en ökad redundans så att vi alltid kan leverera under högsäsong även om vi får avbrott i någon produktionslinje. Inriktningen är att inom två år så ska samtliga våra produktionslinjer vara helt automatiserade.

2019-07-01
SIB kommer ställa ut på Inter Airport. Välkomna att besöka oss under mässan den 8-11 oktober. Vi kommer glädjande att kunna presentera den del nya produkter och lösningar som vi kommer kunna erbjuda inför årets säsong. Mer information kommer. 

2019-02-01
Som en konsekvens av de senaste årens ökade efterfrågan har SIB tagit beslut att investera i ytterligare en produktionslinje för kassettborstar. Utöver detta kommer vi gå mot en helautomatiserad produktion samt nya lösningar för att ytterligare möta specifika kundbehov. Den nya produktionslinjen kommer vara i drift under augusti månad och kommer vara ett tillskott till kommande säsong.

2018-08-14
SIB hade under veckan besök av Sveriges EU- och Handelsminister Ann Linde. Syftet med besöket var att besöka ett företag som har en betydande exportverksamhet. SIB har under lång tid varit framgångsrika på exportmarknaden och idag går majoriteten av produkterna på export. Under besöket som varade en timme fick ministern ta del av SIB:s verksamhet samtidigt som vi hade en stund med en gemensam diskussion om hur vi skapar bättre förutsättningar för exportverksamhet för företagen i Sverige.

2018-08-09
SIB hade under veckan leveranskontroll och överlämning av tio magnetvagnar till Försvarets materielverk - FMV och Flygvapnet. Magnetvagnarna är till för att samla upp magnetiska föremål på taxibanor, uppställningsytor och rullbanor. Under överlämningen gjordes ett operativt test på taxibanor och rullbanan på Helikopterflottiljen vid Malmen. Även om det var ett tag sen man sopade banan för snö lyckades vi ändå samla in lite kvarvarande stålborst. Titta på filmen efter genomfört test. - Film 

2018-03-16
SIB har utsett till årets exportföretag i Mälardalen. Vinnaren utsågs vid Guldstänkgalan i Västerås den 15:e mars. Priset är instiftat av Handelskammaren Mälardalen, PwC och Länsförsäkringar Bergslagen. Syftet är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder. Läs mer.

2018-02-16
SIB har fått förtroendet och ingått avtal med några av Europas största och viktigaste flygplatser. Avtalet är på fem år och ger SIB ensamrätt att leverera kassettborstsar till flygplatserna Schiphol, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly and Paris-Le Bourget. Läs mer.

2018-02-08
SIB har nominerats till årets exportföretag. Priset är instiftat av Handelskammaren Mälardalen, PwC och Länsförsäkringar Bergslagen. Syftet är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder. Hjälp oss att nå hela vägen genom att rösta på oss: http://guldstank.se/aretsexportforetag/

2018-01-31
SIB har skrivit ett avtal med Försvarets materielverk – FMV att leverera 11 st magnetvagnar till samtliga Försvarsmaktens flygplatser. Leveransen kommer att ske under 2018 med start under mars månad. I avtalet finns även en option med möjlighet för FMV anskaffa ytterligare magnetvagnar. Det känns extra kul att SIB åter får förtroende från FMV och Försvarsmakten att leverera produkter som bidrar till ökad tilgänglighet och operativ förmåga.

2017-11-08
SIB har levererat en helt ny typ av magnetvagn till Västerås Flygplats. Denna magnetvagn har en magnetisk bredd på 4 m och kan arbeta i farter upp till 25 km/h. De kraftfulla Neodymmagneterna skapar ett starkt magnetiskt flöde utan någon elektromagnetisk generator. Magnetvagnen kan därför fungera utan att generera några koldioxidutsläpp.

2017-10-14
Den nya ringborstaxeln i 46-tum är SIB Products senaste produktutveckling. Axeln är den lättaste och starkaste på marknaden. Den unika konstruktionen i höghållfast stål gör det möjligt att få maximal rundhet och smidighet med minimala vibrationer. Ytan är belagd med en speciell hållbar polymerbeläggning för att garantera maximal livslängd. Läs mer.

2017-05-18
Swedavia har tecknat ett avtal med SIB Products om leveranser av kassettborstar i stål till samtliga Swedavias flygplatser i minst fyra år.

2017-05-08
Försvarets materielverk – FMV har tecknat att avtal med SIB products på minst två år för att leverera kassettborstar i stål och plast till samtliga Försvarsmaktens och FMV:s flygplatser. 

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.