FOD*Boss – en optimal FOD-lösning

FOD*Boss säkerställer att flygplatsens manöverområde och uppställningsplatser är fria från FOD. Systemet kan användas ihop med standardfordon och kommer åt utrymmen som annars är svårtillgängliga med en ordinarie sop- och blåsmaskin.

FOD-hantering

Foreign Object Debris (FOD) kan innebära allvarliga tillbud eller í värsta fall ett haveri. Med hjälp av FOD*Boss skapar man ett systematiskt system för att samla upp FOD. Den samlar upp alla typer av FOD oavsett om föremålen är magnetiska eller om det är stenar och grus.

FOD*Boss

FOD*Boss samlar upp alla typer av FOD.  Den finns i bredderna 2.4m, 4.8m eller 7.3m. FOD*BOSS fungerar i hastigheter upp till 60 km/h. Den är dessutom ett miljövänligt alternativ då den inte genererar något utsläpp såsom exempelvis en elektromagnetvagn. 

Den kan packas ihop och får plats i bagaget på ett standardfordon. 

Demonstration på plats

Kontakta oss för mer information och tidsbokning av demonstration ute på din site.

FOD*Boss

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.