Värdeskapande teknik

SIB Products skapar värden genom borstar och borstteknik. 

SIB Products utvecklar, tillverkar och erbjuder specialgjorda borstar i stål och plast för snöröjning av flygplatser och järnvägar samt för materialbearbetning och maskinkonstruktion inom verkstadsindustrin. Försäljningen präglas av ett nära samarbete med kunden där en hög kundanpassning leder till ett stort värdeskapande i kundens verksamhet. SIB:s kassettborstsystem för flygplatser är marknadsledande i norra Europa och har en stark position i Nordamerika. Ett kompletterande sortiment av industrivaror samt omfattande service och support har gjort SIB Products till en integrerad del av större kunders driftorganisation. Affärerna görs på en global marknad, med ledning, utveckling och tillverkning i Sverige. Bolaget har omkring 25 medarbetare och omsätter cirka 50 MSEK.

SIB Products erbjuder

  • Utrustning för att hålla flygfält öppet och rent från snö, is, FOD och annat.
  • Utrustning för att hålla järnvägsnät helt, rent och fritt från driftstörningar.
  • Kunskap och metoder för att utveckla och installera borstar i industrianläggningar.

 
SIB Products grundläggande idé är att säkerställa en oavbruten drift. Det är ett förhållningssätt som vi kallar ”Runway open”. Du ska veta att över sextio års samlad erfarenhet, all ny kunskap och ett dagligt engagemang av kreativa utvecklare formar den utrustning som krävs för en hög driftssäkerhet.

SIB Products är ett självständigt dotterbolag inom teknikkoncernen Lagercrantz Group, som är listat på Nasdaq Stockholm sedan 2001 och gör affärer i Europa, Kina och USA.

SIB Products levererar till flera av de största flygplasterna i världen

Värdegrund

De värderingar som ligger till grund för vårt satt att arbeta har mejslats ut under många år. De har uppskattats av såväl kunder som andra och det har resulterat i långvariga relationer.

Affärsmanskap
Vi har helhetssyn och samarbetsförmåga. Vi fokuserar på resultatet med stort engagemang. Vi tänker framåt och ser våra kunders kommande behov.

Ansvar
Vi tar fullt ansvar för att teknik och leveranser fungerar hela vägen. Vi förstår att stora värden står på spel och att vår del kan vara avgörande. Vi sätter säkerheten främst, och tar oss friheter för att hålla vad vi lovat.

Enkelhet
Tydliga besked och omedelbara insatser för att lösa våra kunders behov. Det ska vara tryggt och trivsamt att arbeta med oss.

Innovationskraft
Vi är nyfikna och påhittiga och vårt arbete genererar många nya idéer i utvecklingen av teknik och metoder.

Historik

Svenska Industriborstar i Västerås AB, SIB, grundades 1955 av Walter Droeser. Under de första 25 åren arbetade vi uteslutande med borstlösningar och tillämpningar för industrin.

I slutet av 1970-talet breddade vi vårt sortiment med en helt ny produkt. Efter flera års konstruktionsarbete och tester, presenterade vi ett unikt system för att hålla start och landningsbanor rena från is, snö, gummi och "Foreign Object Debris" (F.O.D). Kassettborstsystemet som består av en axel och kassettborstar är än idag, 35 år efter det att det först visades, unikt vad det gäller prestanda, ekonomi och miljöhänsyn.

Företaget ägs sedan 2015 av Lagercrantz Group.

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.