Miljøpolicy

SIB jobber stadig for å redusere og forebygge foretakets miljøpåvirkning så langt det er teknisk mulig og økonomisk rimelig.
 
 For å ha en så miljøtilpasset drift som mulig, strever foretaket etter å:

  • Sikre at miljølovgivningen og andre gjeldende krav som berører SIBs virksomhet følges.
  • Gjennom sortering av avfall, gjenvinning og gjenbruk, der dette er mulig, redusere forbruket av naturresurser.
  • I samarbeid med leverandører velge miljøtilpassede kjemikalier og produkter, der det er mulig.
  • Vi forsøker å redusere vår bruk av fossilt brensel.
  • I utviklingsprosjekter jobbe for å konstruere produkter med lav miljøbelastning.
  • Øke medarbeidernes kunnskap miljøet og engasjement i miljøspørsmål som berører SIBs virksomhet.
  • Stadig forbedre virksomheten gjennom å følge opp foretakets ytelse og fortløpende drift.

Certifikat

Kvalitetspolicy

SIB utvikler, produserer og selger spesialbørster til industrielle bruksområder og kassettsystem for snørydding og renhold.
 
Riktig kvalitet er det fremste argumentet for at våre kunder velger produktene våre, og er den beste markedsføringen for fremtidig handel.
 Kvalitet er en naturlig del av hele virksomheten vår, både når det gjelder produktene våre og kommunikasjonen og forholdet til kundene våre.
 
Vi skal oppfylle kundenes krav og behov, samt leve opp til forventningene deres. For oss sier det seg selv at vi alltid skal levere produkter av riktig kvalitet til rett tid.
 Alle medarbeiderne har et ansvar for kvaliteten, og muligheten til å påvirke den. Vårt engasjement og vår kompetanse er avgjørende for resultatet.
 
Vi jobber langsiktig med kompetente og miljøbevisste leverandører som sikrer uovertruffen kvalitet og holder fastsatte leveringsfrister.
 
Tydelige kvalitetsmål på alle nivåer i foretaket gjør det mulig for samtlige å styre mot riktig kvalitet.
 
Gjennom en regelmessig evaluering av våre prestasjoner kan vi utvikle virksomheten og dermed forbedre oss.

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.