ROAD | RAILWAY

Rengjøring og snørydding av vei og jernbanespor

Stor kraft må til for å holde veier og jernbanespor rene og frie for snø. SIB Road/Railway tilbyr børsteringer og kassettbørstesystem for rengjøring og snørydding av veier, gang- og sykkelveier, jernbanespor og sporveksler.

Jernbane

SIB Kassettbørstesystem finnes montert på kjøretøy og maskiner fra de verdensledende produsentene. Et børstebytte på en kassettaksel er svært tidseffektivt, da akselen/valsen kan forbli på maskinen mens børstene byttes ut..

Børstene til kassettsystemet er utformet for å klare en mye mer aggressiv børsting enn det man oppnår med vanlige børsteringer.

Feiing av vei og gater

SIB tilbyr børsteringer til montering på sopevalser fra mange ulike produsenter.
 Vi tilbyr børsteringer i både stål og plast.

Till sortimentet

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.