AIRPORT

Kassettborstsystem för flygplatser med fokus på säkerhet och tillgänglighet

Att bibehålla kapacitet och minimera förseningar vid sämre väderförhållande kommer vara en förutsättning för framtidens flygplatser.  

SIB has designed and developed a cassette brush system for airport sweepers, which is used today in most of the world’s major airports. The concepts that once shaped SIB’s products have become very popular and many manufacturers offer products that are basically modelled on SIB’s ideas. 

This has given SIB a leading position in the global market. Forty years’ experience of keeping airports open and free from snow, ice and FOD as well as in-depth knowledge about the places with the toughest winter climates has helped SIB to develop and produce equipment to keep airfields open. It started with snow brushes and today includes a broader product range with the same basic ambition:
Runway open ®.

Runway open

Att hålla banan öppen under alla förhållanden är en fråga om trygghet. En exakt kontakt mellan borsten och markytan är den avgörande faktorn för det bästa resultatet, när maskinerna sveper fram över banan. Att kunna skapa nödvändig friktion på banan är kritiskt för säker start och landning. SIB levererar regelbundet kassettborstar till några av världens mest utsatta flygplatser – där kyla, snö och is skapar en krävande miljö på flygfältet.

airport brushes   |   runway brushes   |   sweeper brushes

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.