AIRPORT

Kassettborstsystem för flygplatser med fokus på säkerhet och tillgänglighet

Att bibehålla kapacitet och minimera förseningar vid sämre väderförhållande kommer vara en förutsättning för framtidens flygplatser.  

SIB har utvecklat kassettborstsystemet som idag används på flera stora flygplaster världen över. 

Detta har gett SIB en ledande position på den globala markanden. Vi har över fyrtio års erfarenhet av att hålla flygplatser operativa under ogynnsamma väderförhållnade. SIB produkter är designade utifrån de krav som ställs för att upprätthålla flygsäkerhet och tillgänglighet. 

SIB som leverantör har ett tydligt fokus på flygplastmiljön och inom företaget finns lång erfarenhet av att jobba med flygplatser på såväl strategisk som operativ nivå.

 

Runway open

Att hålla banan öppen under alla förhållanden är en fråga om trygghet. En exakt kontakt mellan borsten och markytan är den avgörande faktorn för det bästa resultatet, när maskinerna sveper fram över banan. Att kunna skapa nödvändig friktion på banan är kritiskt för säker start och landning. SIB levererar regelbundet kassettborstar till några av världens mest utsatta flygplatser – där kyla, snö och is skapar en krävande miljö på flygfältet.

airport brushes   |   runway brushes   |   sweeper brushes

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.