INDUSTRY

Kunskap kring borstar och borstteknik

SIB Industry är ett konsult-team som i nära samarbete med kunden identifierar och genomför förbättringar i produktionsprocesser.

Engagemang

SIB Industry bidrar med kunskap och metoder för att nå en optimal balans mellan önskad produktionseffekt, projekttid och totalkostnad. Genom god förståelse för produktionsprocesser kan effektiva lösningar utarbetas på kort tid och alternativ presenteras. Med stor flexibilitet i arbetsmetoderna kan alla olika krav mötas under pågående utvecklingsprojekt. När nya idéer genereras anpassar SIB Industry arbetet till de nya förutsättningarna utan att förlora tempo.
 

Resultat

Specialistkunskapen ligger inom områden konstruktion, tillverkning och installation av borstande teknik i tillverkningsprocesser och materialbearbetning. SIB Industry har den långa erfarenhet som krävs för att kunna improvisera på ett kontrollerat sätt och utforma nya, hållbara lösningar.

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.