ROAD | RAILWAY

Rengöring och snöröjning av väg och järnvägsspår

Det tar mycket kraft att hålla vägar och järnvägsspår rena och fria från snö. SIB Road/Railway erbjuder borstringar och kassettborstsystem för rengöring och snöröjning av vägar, gång- och cykelvägar, järnväggspår och spårväxlar.

Järnväg

SIB Kassettborstsystem finns monterat på fordon och maskiner från de världsledande tillverkarna. Ett borstbyte på en kassettaxel är mycket tidseffektivt då axeln/valsen kan sitta kvar på maskinen under borstbytet.

Borstarna till kassettsystemet är gjorda för att klara en mycket mer aggresiv borstning än vad som är möjligt med vanliga borstringar.

Väg & gatsopning

SIB erbjuder borstringar för montering på sopvalsar från många olika tillverkare.
Vi erbjuder borstringar i både stål och plast.

Till sortimentet

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  |  Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.